ENDÜSTRİYEL OTOMASYONDA TÜRKİYE’DE İLKLERİMİZ

• İstanbul’da ilk Büyük Çaplı Yerli Arıtma Tesisi Otomasyonu (1997) • İlk Server-Client PCS7 (Siemens DCS) Uygulaması (1999) • İlk Yerli Cam Kesme Hattı Otomasyonu (2001)

Konusunda 15 yılı aşkın sürelik deneyimi ile en alt seviye olan sensör seviyesinden, en üst seviye olan yönetim seviyesine kadar tüm sistemlerde çözümler üretmekteyiz.

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE OTOMASYONUN FAYDALARI: Üretim Miktarı: Otomasyon yazılımları sayesinde ekipmanlar sürekli kontrol edilerek mümkün olan en üst hızda üretim yapması sağlanır. Kalite: Belli aralıklarla alınan nümune ve laboratuar bilgileri ve uzun dönem raporlamalar entegre edilerek kalite hedeflerini tutturmak veya artırmak için analiz çalışmaları yapılması sağlanır. Emniyetler Ve Güvenlik: Tesislerde insan, makine ve çevre emniyeti otomasyon sistemleri sayesinde istenen seviyede gereçekleştirilebilir. Yazılım ile sağlanan emniyet koşullarının yanında SIL (Safety Integrity Level) 3. seviyeye kadar emniyet sistemleri kurulabilir. Maliyet Kontrolü: Merkezi kontrol ile daha verimli işletmeler oluşturulmakta ve maliyet verileri analiz edilerek maliyet düşürme çalışmaları yapılmaktadır. Bunların yanında gerçek verilere göre yapılabilen üretim planlaması sayesinde maliyetler düşürülebilmektedir. Ayırca entegre bakım modülleri ile işeletme bakım giderleri ve duruş süreleri minimuma indirilmektedir. Sertifika ve Güvence Sistemleri: İşletmenin uyması gereken güvence sistemleri için gerekli raporlama ve işletme yöntemleri otomasyon sistemleri tarafından gerçekleştirilir. (FDA, HACCP, ISO 9000 gibi. FARKLI SEVİYE ENDÜSTRİYEL OTOMASYONUN SİSTEMLERİ 1- Konvansiyonel Sistemler: Gösterge ve Düğmelerle donatılmış mimik sistemleri Uzaktan izleme ve kumanda Miktar • Kalite ~ Ekonomi x Süreklilik ~ 1- Bilgisayar Kontrollü Sistemler: Kontrol Yapan Akıllı Sistemler Bilgi Sistemleri İle Kontrol Sistemleri Entegre Miktar • Kalite • Ekonomi • Süreklilik • PLC / SCADA SİSTEMLERİ PLC: Projelerimizin çoğunu Siemens sistemlerle gerçekleştirmekteyiz. Siemens (S7300-S7400) Bunun yanında : Allen Bradley, Beckhoff , Wago ve PC Tabanli Sistemler kullandığımız kontrol üniteleri arasındadır. Fail-Safe / Redundancy : H Sistemler ve Software Redundancy Farklı sektörlere yönelik özel uygulamalar ve yazılım modülleri

PC Tabanlı Kontrol: PC tabanlı sistemler ile Endüstriyel Kontrol ve Bilgi Sistemlerini entegre çözüm olarak sunmaktayız. Bunun yanında hız gerektiren karmaşık uygulamalarda ve OEM sistemlerde PC tabanlı sistemler daha hızlı ve verimli olmaktadır: Siemens MicroBox, WinAC CodeSys Sun Microsystems Hareket Kontrolü: Gerek hareket kontrol sistemlerini kullanarak gerekse PC tabanlı yazılımlar ile bir çok haraket kontrol uygulaması başarı ile gerçekleştirilmektedir. Kullanılan Sistemler: Siemens SINAMICS, Profibus SEW Lenze Endüstriyel Haberleşme: Sensör Seviyesi Haberleşme Yapıları: Profibus Etnernet: Modbus TCP, Profinet, EtherCat, EthernetIP Modbus Scada Seviyesi Haberleşmeler: Ethernet : S7 Communication, Ethernet TCP/IP, OPC DCS SİSTEMLERİ: DCS ve PLC/SCADA sistemleri arasındaki farklar Ortak Veritabanı: PLC programlama ile Scada programlamanın tek bir sistemden yapılmasını ve yönetilmesini sağlar. Hazır Sistem: PLC ve Scada seviyesinde kullanılan temel bloklar ve işletme metodolojisi DCS üreticisi tarafından hazır olarak getirilir. Buna ekipman kontrol blokları, faceplate’ler, kullanıcı yetkilendirmeleri, alarm sistemi gibi birçok özellik dahildir. Redundancy ve Fail-Safe: DCS sistemleri redundancy ve fail-safe sistemler için hazır çözümler sunar. Sensör/Ekipman Haberleşmeleri: Akıllı Bus yapıları ile (Profibus PA, Profibus DP, HART, FieldBus vb.) sensörler ve ekipmanlar uzaktan yönetilebilir. Ex-Proof: DCS sistemleri Ex-Proof ortamlarda yaygın olarak kullanıldığı için buna uygun Giriş/Çıkış Kartları, haberleşme sistemleri DCS üreticileri tarafından sunulur. Kolay Genişleme: Server-Client SCADA yapıları sayesinde kullanım istasyonları kolayca genişletilebilir. Kolay Programlama: Teknoloji fonksiyonları olarak hazır gelen otomasyon blokları Grafik Programlama yazılımları (CFC, SFC) sayesinde kullanılarak kolay ve hızlı programlama sağlanır.

Makine Kontrolünden Ziyade Üst Seviye Tesis Kontrol : Yukarıdaki özelliklerinden dolayı DCS sistemleri Makine kontrollerinden ziyade komple tesis kontrolleri için tasarlanmış görünmektedir. Analog kontrolleri daha ağırlıkta olmasına karşın dijital kontroller de belli detay seviyelerine kadar yapılabilmektedir. Bazı DCS sistemleri 100 ms’ye kadar hızda çalışması ile hedef prosesi olarak analog sistemleri seçmiş görünmesine karşılık bazıları daha düşük çevrim hızları ile Discrete (Ayrık) otomasyon sistemlerinde de kullanılabileceklerini göstermektedirler. Türkiye’de ilk Server-Client PCS7 uygulaması ile 1999 yılından beri DCS sistemlerinde hizmet vermekteyiz. Kullandığımız sistemler: PCS7: Siemens DCS sistemi CEMAT: Siemens’in çimento sektörü için uyarladığı PCS7 sistemi

Enerji ve SCADA Sistemleri


Artan enerji ihtiyacı ile birlikte enerji üretim ve dağıtımında verimlilik ve süreklilik önemli konular arasına girmiştir. Elektrik, Su, Gaz dağıtım şebekeleri daha karmaşık hale gelmiş ve sürekliliği sağlayabilmek için arızalara hızlı müdahele etmek gitgide daha önemli bir konu haline gelmiş ve zorlaşmıştır. Bu amaçla Dağıtım Şebekeleri ve Üretim Tesisleri içi; • Telekontrol (RTU) Sistemleri • SCADA sistemlerini dizayn etmekte ve kurmaktayız. Bu projeleri kendi tasarımımız olan yazılımlarla çözebildiğimiz gibi diğer firmalara ait sistemlerle de çözebilmekteyiz. Çözümüzde kullandığımız tüm yazılım ve ekipmanlara kendi garantimizi vermekteyiz. RTU/Telemetri Sistemleri GPRS, Telsiz, Fiber Optik veya Telefon ile kurulmaktadır. Enerji otomasyonu enerji verilerinin izlenmesini ve yönetimini sağlar. Sahaya dağıtılmış halde bulunan RTU’lar telsiz, fiber optic veya telefon haberleşmesi ile SCADA sistemine bağlıdır. Enerji ve Scada projelerini uluslararası standartlara uygun protokoller ve sistemlerle gerçekleştirmekteyiz. SCADA Sistemleri (WAN – Wide Area Network): Verilerin güvenli ve doğru bir şekilde tek bir merkezde toplanması, komutlar gönderilebilmesi, analiz yapılabilmesi ve raporların oluşturulmasını sağlamaktadır. Bu sistemler ile içerisinde kullanılan optimizasyon metotları ve akıllı yazılımlarla kaçak algılama, arıza yeri tespiti, şebeke kontrolleri gibi denetimler daha rahat yapılmaktadır. GIS (Geographic Information Systems) ile harita üzerinde konumlama, takip ve bunların yanı sıra ERP yazılımları ile idari veritabanı entegrasyonları yapılmaktadır.

UYGULAMA ALANLARI – Gaz Dağıtım Şebekeleri – Su Dağıtım Şebekeleri – Elektrik Dağıtım Şebekeleri – Çevre Ölçüm Sistemleri, – Şehir atıksu veya temizsu arıtma şebekeleri merkezden takip sistemleri – Ünite tipinde Enerji Jeneratörleri veya Isı santrallerinin takibi – Raylı Sistemler – Karayolu Sistemleri – Araç veya Gemi takip sistemleri – Bir merkezden uzaktaki işletme ve ofislerin yönetimi ÖZELLİKLER – GIS (Geographic Information System) Entegrasyonu – Farklı haberleşme altyapıları – Güvenli haberleşme – Modern teknolojilerle Internet erişimi, email ve SMS – GPRS entegrasyonu – Açık Mimariler – Endüstri Bazlı Akıllı Fonksiyonlar

• Elektrik Yük Yönetimi

• Su ve Elektrik Şebeke Kaçak Algılama

• Yük Atma Sistemleri

• Talep Tahmini ve Tüketim Optimizasyonu

• Raporlar

.

Üretim Yönetim Sistemleri


İŞLETMELERDE 4 FAKTÖR

Tesisin istenen sayıda ürünü, istenen kalitede, en ekonomik şartlarda üretebilmesi ve bu sistemin sürekliliğini sağlayabilmek tesis için en önemli kriterlerden biridir.Konvansiyonel proses kontrol sistemleriyle tesis istenilen sayıda ürünü üretebilmektedir fakat diğer önemli parametreler olan kalite, ekonomiklik ve sürekliliği sağlayamamaktadır bu nedenle IT destekli proses kontrol sistemlerimizle bu 4 önemli hedefi kolaylıkla yakalayabilmekteyiz.

Üretim Yönetim Sistemleri ile tesislerin otomatik kontrollerinin yapıldığı proses kontrol sistemleri ile IT’den gelen ilave fonksiyonellik birleştirilerek tesisin işletme, bakım, yönetim, kalite, laboratuar vb. departmanları arasındaki bilgi akışının sorunsuz ve en hızlı şekilde olması sağlanmaktadır.Bu sistem sayesinde tesisin proses kontrol sisteminde gerçekleşmekte olan tüm olaylar gerçek zamanlı olarak tüm ilgili birimler tarafından takip edilebilebilir.

Ayrıca otomasyon sisteminin toplamakta olduğu tüm verilere (proses değerleri, alarmlar, olaylar, bakım ihtiyaçları, ekipman ve proses performans değerleri) bu birimlerin kolaylıkla ulaşabilmesi sağlanarak, bu değerlerin analiz edilmesi ve değerlendirilebilmesi için gerekli ortamlar sağlanmaktadır. Yürütülmekte olan üretimin kalitesi ve verimliliğini takip etmenin yanında geriye dönük bilgilerin analiz edilmesine olanak veren modüller de bu sistemde kullanılabilmektedir.

Elmak Üretim yönetim sistemleri EUN 2002’li yıllarında başında Ar-Ge ekibimizin çalışmalarını gerçekleştirdiği yazılım projemizdir. Standart otomasyon sistemleri üzerine entegre edilebilen, sistem bağımsız çalışan EUN otomasyon sistemi üzerinde dolaşan dataların saklanmasını, uzun dönem arşivlenmesini, istenildiği şekilde raporlanmasını, bakım modülleri entegre edilerek ekipmanların periyodik bakımlarının yapılmasını sağlamaktadır.

TÜBİTAK destekli Elmak Ar-Ge ekibinin oluşturduğu Yazılım Projesi : EUN

Üretim Yönetim Sistemi Kapsamı

– Uzun Dönem Veri Toplama

– Raporlama

– Ürün Kalite Takibi

– Bakım

– Sistem Diagnostik

– Arşivleme

– Parametre Yönetimi

– Laboratuar Entegrasyonu

– Intranet / Internet Erişimi

– İş Akış Yönetimi

– Performans Analizör

– ERP Entegrasyonu (SAP gibi.)

Üretim Yönetim Sistemi Hizmetleri Sistem çözümlerinde kendi yazılım modüllerimiz veya partner ürünler kullandığımızda, kurduğumuz tüm sistemlerde proses danışmanlarıyla beraber koordineli çalışarak, öncelikle tüm sistemi modellemekte ve sistem çözümlerini üretmekteyiz.

Faaliyet konularımız içinde tüm işleri tasarımdan, sistemin devreye alınmasına, test edilmesine ve garantiyle birlikte gerçekleşmesini sağlayabilmekteyiz. Bunların yanı sıra sistem için gerekli tüm donanımların tedariki bu hizmetlere dahil edebiliyoruz.

– İş Akış Modelleme

– Proje Tasarım

– Donanım Tedarik

– Gerçekleme

– Test Ve Simülasyonlar

– Devreye Alma

– İşletme

– Bakım Destek